Bring your business to the next level with the new Global Growth Bonus!

Follow up with Hatice Yıldız, one of our Global Growth Bonus Qualifiers from Turkey.

Where you come from? / Nereden geliyorsunuz?

İstanbul Türkiye (Istanbul, Turkey)

Your background? (in terms of work, study, career)/ Geçmişiniz? (İş, eğitim, kariyer açısından)

Eskiden tekstil tasarımcısıydım. Uluslararası firmalarda 10 yıl kadar tasarım ve yönetim bölümlerinde çalıştım ve mesleği bıraktım.

(I used to be a textile designer. I worked in international firms for 10 years in design and management departments, and left the profession)

Your results with Organo (how did you qualify for the growth bonus?) / Organo ile sonuçlarınız (büyüme bonusuna nasıl hak kazandınız?)

Maddi ve sağlıkla alakalı cok sonuç alınca tüm çevreme işi sundum, bu bonusun ilk aşamasını kazanmak cok zor olmadı.

(When I received the financial and health related results, I offered the job to all my relatives & friends, it was not very difficult to win the first stage of this bonus)

What did you do to have this excellent result? / Bu mükemmel sonucu elde etmek için ne yaptınız?

Günlük düzenli, disiplinli çalışma yaptim

(I did a regular and disciplined study on a daily basis)

Did you attend EXPO? If yes, what impact did it have on your belief and your attitude towards your business activities? Will you come to the next event in Las Vegas?/ EXPO’ya gittiniz mi? Evet ise, inancınız ve iş faaliyetlerinize yönelik tutumunuz üzerinde ne gibi bir etkisi oldu? Las Vegas’taki bir sonraki etkinliğe gelecek misin?

EXPO’ya katılmadım, ama bir sonrakine katılmayı planlıyorum, eğer vize problemini aşabilirsem.

(I didn’t attend the Expo. But if I can get the visa, I plan to join the next one)

Please share 2 Tips for other distributors about your amazing achievement! / İnanılmaz başarınız hakkında diğer distribütörler için lütfen 2 İpucu paylaşın!

İlk olarak sonsuz inanç diyebilirim. İkincisi ise, disiplinli ve kendi işiniz olduğu bilinciyle çalışın

(I can say first endless faith. Second, work with the awareness that you are disciplined and your own business.)

To get more information, DOWNLOAD HERE the full presentation document.

Previous Post
Next Post